Пройшов Перший Міжнародний форум «ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ – 2015»

Асоціація податкових радників разом з Міжнародним правовим центром EUCON та Міжнародним аудиторським союзом виступили організаторами Першого Міжнародного форуму «ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ – 2015» (далі – Форум), який відбувся 12 березня 2015 року в готелі «Опера».

У рамках заходу було обговорено актуальні питання правового регулювання трансфертного ціноутворення, як в Україні, так і в зарубіжних країнах, а також було надано практичні поради для побудови ефективної системи захисту бізнесу. Провідні вітчизняні та іноземні експерти, юристи, аудитори, адвокати, політики, представники компаній-суб’єктів ЗЕД та уповноважені представники Державної фіскальної служби України виступили доповідачами на заході.

Під час панельної дискусії, учасниками, Ярославом Романчуком, Андрієм Журжійом, Ларисою Врублевською та Ульві Юсіфовим, обговорили проблеми і перспективи трансфертного ціноутворення, а також очікування від ТЦУ за результатами впровадження плану BEPS.

Ярослав Романчук, Президент Асоціації податкових радників, адвокат, керуючий партнер Міжнародного правового центру EUCON, та Лариса Врублевська, аудитор, керівник практики трансфертного ціноутворення Міжнародного правового центру EUCON, голова комітету з питань трансфертного ціноутворення Асоціації податкових радників, зосередили свою увагу на актуальності питання трансфертного ціноутворення для України.

Ульві Юсіфов, член Комітету експертів ООН по міжнародній співпраці у податкових питаннях, розповідаючи про Настанови ООН з ТЦ для країн, що розвиваються, підкреслив, що країни-члени ОЕСР становлять всього 18% країн-членів ООН, тому ООН, як глобальніша організація, має відігравати більшу роль у сфері міжнародного оподаткування. Необхідно забезпечити активнішу участь країн, що розвиваються, в тому числі найменш розвинених, в сфері міжнародного оподаткування, адже результат такої роботи стане корисним для всіх країн. Необхідно, на думку доповідача, забезпечувати глобальне податкове співробітництво.

Характеризуючи проблеми, які наразі виникають у платника податків, у зв’язку з національним регулюванням, Андрій Журжій, народний депутат України, заступник Голови комітету ВРУ з питань податкової та митної політики, підкреслив, що Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо трансфертного ціноутворення) № 1861 від 27.01.2015 р., у разі його прийняття, удосконалить існуючу систему державного регулювання трансфертного ціноутворення, зніме суперечності норм, які негативно впливають на забезпечення реалізації податкової політики.

Під час першої сесії Форму під назвою «Трансфертне ціноутворення 2015: до чого потрібно готуватись українському бізнесу?» було окреслено основні зміни в законодавстві, що відбулися в 2015 році. Сесію відкрив Олексій Задорожний, начальник управління Департаменту методологічної роботи з питань оподаткування ДФС, надавши коментарі та роз’яснення стосовно останніх змін в законодавстві. Лариса Врублевська, в процесі свого виступу, поділилась досвідом зменшення ризиків трансфертного ціноутворення. Експерт визначила, що заходами по зниженню ризиків для компанії можуть бути: реструктуризація бізнесу; внесення коректив в договірну роботу; підготовка персоналу, централізація робіт з ТЦ; положення про ціноутворення; розробка внутрішньої політики контролю за трансфертним ціноутворення.

Євген Петренко, адвокат, керівник практики, радник Міжнародного правового центру EUCON, повідомив про нові підходи до визнання осіб пов’язаними та порядок визначення долі участі в компанії на прикладах. Було приділено увагу також останнім змінам, що стосуються надання права контролюючим органам звертатись до суду з метою визнання осіб пов’язаними.

Костянтин Балицький, заступник директора Аграрної біржі України, виступив з темою доповіді «Використання біржових котирувань для цілей трансфертного ціноутворення», під час якої було охарактеризовано проблеми ціноутворення. Доповідач окреслив такі переваги використання біржових котирувань для питань трансфертного ціноутворення: біржове котирування цін полягає у виявленні середніх, об’єктивних цін на основі цін угод (оплачених цін) за спеціальною методикою; дату укладання біржового контракту неможливо змінити; масовість укладених контактів з біржовими товарами дозволяє мінімізувати можливість маніпулювання цінами; широкий спектр біржових товарів; жорстке виконання умов біржової торгівлі з боку організатора торгів; метод порівняльної неконтрольованої ціни є пріоритетним для використання всіма учасниками.

Друга сесія Форуму була присвячена окремим аспектам застосування законодавства в сфері трансфертного ціноутворення. Першим доповідачем виступив Володимир Власюк, Директор ДП Укрпромзовнішекспертиза, присвятивши свою доповідь джерелам інформації про зіставні операції. Доповідач окреслив варіанти пошуку співставних операцій. Основними принципами відображення цін в джерелах інформації є те, що операції мають бути на вільному ринку між непов’язаними учасниками, а також об’єктивність та охоплення значної кількості учасників ринку.

Микола Мішин, начальник відділу перевірок трансфертного ціноутворення, Департамент податкового та митного аудиту ДФС, зробив загальний огляд подання звітності за перший звітний період. Доповідач навів статистику контрольованих операцій у 2013 році. Так, за даними ДФС України кількість контрольованих операцій на внутрішньому ринку становила 82 %, операції ЗЕД – 18 %, при цьому сума контрольованих операцій на внутрішньому ринку складала 37,7%, в той час як операції ЗЕД – 62,3%. Микола Мішин визначив типові помилки при заповнені звіту, які потрібно врахувати в практичній діяльності, а також окреслив фактори, що підвищують вірогідність заходів подальшого податкового контролю.

Сергій Супрун, заступник директора-начальник управління податкового співробітництва, Департамент міжнародних зв’язків ДФС, виступив із доповіддю «Міждержавний обмін інформацією в контексті трансфертного ціноутворення». Експерт охарактеризував законодавчу базу для здійснення обміну податковою інформацією, узагальнив схему обміну спеціальними запитами між контролюючими органами, а також охарактеризував вимоги до підготовки спеціальних запитів, які ставляться перед ініціаторами (згідно з рекомендаціями ОЕСР).

Донець Дмитро, старший юрист компанії DLA Piper Ukraine, розповів про перспективи та ефективність судового захисту в спорах по трансферному ціноутворенню у світлі міжнародної практики. Доповідачем було наведено статистику по строкам розгляду судами спорів з трансфертного ціноутворення, підготовлену DLA Piper Ukraine. Так, наприклад, в Австралії такий строк становить від 2 до 5 років, у Німеччині від 3,6 до7 років, у Франції 8-9 років, а рекордсменом у строках стала Індія, де судові спори по трансфертному ціноутворенню можуть розглядатись до 16 років. Доповідачем було окреслено очікувані виклики та проблеми судової практики по трансфертному ціноутворенню: по-перше, питання трансфертного ціноутворення це економічна дисципліна, складна для сприйняття як судовими та податковими органами, так і платниками податків; по-друге, неготовність судово-економічних експертів давати висновки з питань ТЦ; по-третє, особливий період впровадження ТЦ (девальвація гривні; анексія частини території України; АТО); по-четверте, відсутність інституту прецедентного права / відсутність оперативності у судів вищих інстанцій у питаннях вироблення єдності позицій.

Третя сесія Форуму акцентувала увагу на міжнародному досвіді застосування правил трансфертного ціноутворення. Доповідачі з різних держав охарактеризували особливості правового регулювання трансфертного ціноутворення у своїх країнах. Ігор Яценко, старший партнер, керівник офісу в Варшаві Міжнародного правового центру EUCON, розповів про досвід застосування правил трансфертного ціноутворення в Польщі. Тарас Мороз, адвокат, керуючий партнер MOROZ | advokátní kancelář, поділився досвідом Чехії. Євгенія Четверикова, керівник податкової та комерційної практики Revera Consulting Group (м. Мінськ, Білорусь), присвятила свою доповідь законодавчому регулюванню трансфертного ціноутворенням в Білорусі. Євген Матросов, юрист Eltoma Corporate Services (Кіпр), проаналізував правила застосування трансфертного ціноутворення на Кіпрі. Загалом третя сесія дала можливість учасникам Форуму поглибити свої знання з питань ТЦ та провести порівняння застосування принципу витягнутої руки в різних країнах. Крім того, з метою розширення бізнес зв’язків такий досвід виявився необхідним та цікавим.

Четверта сесія Форуму присвячувалась виключно практичним питанням. Так, Оксана Пузько, аудитор Міжнародного аудиторського союзу, розповіла про вибір методу ціноутворення для різних господарських операцій. Доповідачка детально зупинилась на кожному з методів та надала практичні поради аудитора.

Юрій Чеботарь, податковий консультант Міжнародного аудиторського союзу, закцентував свою доповідь на питаннях підготовки документації. Так, доповідачем були окреслені необхідні кроки для підготовки документації: визначити відповідального за формування документації, розробити алгоритм підготовки документації по контрольованим операціям, розмежувати сфери відповідальності між підрозділами підприємства та визначити механізми передачі інформації, дотримуватись принципу систематичності підготовки документації, що полягає в оперативному формуванні основного файлу щодо кожної контрольованої операції.

Микола Хоменко, експерт Комітету з питань оподаткування Американської торгівельної палати в Україні, на прикладі підприємства охарактеризував застосування трансфертного ціноутворення. Зокрема, доповідачем було зосереджено увагу на таких практичних проблемах: пріоритет «внутрішнього» методу порівняльної неконтрольованої ціни (ПНЦ); питання застосування офіційних джерел інформації, «біржових котирувань» та здійснення коригувань; формування вибірки для застосування методів, що базуються на рентабельності.

Тетяна Тарасюк, директор з юридичних питань ПАТ Київобленерго, зупинилась у своєму виступі на побудові ефективної внутрішньої політики трансфертного ціноутворення на прикладі ПАТ Київобленерго. Ефективна внутрішня політика трансфертного ціноутворення охоплює не лише одне управляння, а має відношення до різний структур – служби закупок, бухгалтерії, корпоративного секретаря та юристів компанії. Доповідачкою охарактеризовано особливості електронного документообігу на підприємстві та його ефективність в питаннях трансфертного ціноутворення.

Загалом, у рамках заходу учасників було проінформовано про важливі аспекти здійснення операцій із пов’язаними особами у контексті трансфертного ціноутворення, в тому числі, з урахуванням міжнародного досвіду; також було присвячено увагу питанням адаптації компаній до нових правил регулювання та висвітлено шляхи мінімізації ризиків з урахуванням нових законодавчих вимог. Учасники Форуму здобули додаткові знання, навички та отримали відповіді доповідачів на важливі для них питання, крім того, присутні мали змогу поділитись власним досвідом роботи.

Ярослав Романчук, підводячи підсумки зустрічі, подякував всім присутнім за активну участь та наголосив на тому, що Форум буде відбуватися щорічно.