Огляд податкового законодавства за 19 – 25 червня 2017 року

Законопроекти

Щодо контролю за обігом алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

21 червня 2017 року у Верховній Раді України був зареєстрований Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо контролю за обігом алкогольних напоїв і тютюнових виробів № 6545-1.

Законопроектом передбачається створити нормативно-правову базу, що забезпечить можливість впровадження та функціонування автоматизованої системи контролю за обігом підакцизних товарів (алкогольних напоїв і тютюнових виробів).

На думку авторів законопроекту, впровадження такої системи дозволить:

  1. збільшити доходи бюджетів усіх рівнів за рахунок повного обліку виробництва й обігу підакцизних товарів (алкогольних напоїв і тютюнових виробів) в Україні та виключити можливості реалізації підакцизних товарів без сплати акцизного податку;
  2. зменшити обсяги тіньового ринку підакцизної продукції;
  3. створити єдиний інформаційний простір і сформувати базу даних про рух підакцизних товарів від виробника/імпортера до кінцевого споживача, про виробництво та реалізацію кожної одиниці виміру таких товарів на території України;
  4. підвищити ефективність попередження, виявлення та розкриття злочинів у сфері обігу підакцизних товарів.

Внесення змін до Податкового та Митного кодексів щодо пенсійного забезпечення.

22 червня 2017 року у Верховній Раді України був зареєстрований Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України з питань пенсійного забезпечення № 6616 та Проект Закону про внесення змін до статті 588 Митного кодексу України з питань пенсійного забезпечення № 6615.

Законопроектами передбачається встановити, що пенсійне забезпечення посадових осіб та працівників органів доходів і зборів здійснюється відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, а не Законом України „Про державну службу”.

Також пропонується розширити базу оподаткування податком на доходи фізичних осіб. Відтак, до бази оподаткування відносяться суми пенсій з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

 

Проекти підзаконних актів

21 червня 2017 року був опублікований Проект постанови Кабінету міністрів України «Про затвердження Порядку розгляду скарг на рішення комісії Державної фіскальної служби про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних»

Проектом постанови визначається порядок розгляду скарг на рішення комісії ДФС про відмову у реєстрації податкових накладних\розрахунків коригування у ЄРПН.

Зокрема, проектом визначено, що:

  1. участь уповноваженої особи Міністерства фінансів на засіданні при розгляді скарги Комісією про розгляд скарг є обов’язковою.
  2. скарги подаються до ДФС протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання платником такого рішення;
  3. не підлягають адміністративному оскарженню рішення Комісії ДФС, які оскаржені платником податку у судовому порядку;
  4. скарга на рішення Комісії ДФС складається виключно у письмовій формі та подається платником податку особисто або через свого представника безпосередньо до ДФС, або поштовим відправленням;
  5. скарга має бути складена у письмовій формі та має містити інформацію про код ЄДРПОУ, ПІБ, найменування, податкову адресу платника податку, реквізити оскаржуваного рішення, обгрунтування незгоди платника із рішенням Комісії ДФС, відомості про оскарження рішення Комісії до суду, вимоги платника податку, адресу, на яку необхідно надіслати рішення про результати розгляду скарги та перелік документів, які додаються до скарги.

Роз’яснення Державної фіскальної служби України

Стосовно Зміст Назва
ПДВ ДФС України нагадала, що тимчасово з 01 січня 2013 року до 01 січня 2023 року, для операцій з постачання програмної продукції діє пільговий режим оподаткування ПДВ, і від оподаткування звільнено операції з постачання програмної продукції.

Такою продукцією, зокрема, є результат комп’ютерного програмування у вигляді операційної системи, системної, прикладної, розважальної та/або навчальної комп’ютерної програми (їх компонентів), а також у вигляді інтернет-сайтів та/або онлайн-сервісів та криптографічні засоби захисту інформації.

Податкова зауважила, що якщо у ліцензійному договорі умови використання програмної продукції (комп’ютерної програми) не обмежені функціональним призначенням такої продукції та її відтворення не обмежене кількістю копій, необхідних для такого використання, то отримання платежу як винагороди за надання вказаного права на використання для цілей оподаткування ПДВ визначається як роялті та відповідно така операція не є об’єктом оподаткування ПДВ.

Якщо згідно з ліцензійним договором умови використання програмної продукції (комп’ютерної програми) обмежені функціональним призначенням такої програми та її відтворення обмежене кількістю копій, необхідних для такого використання (використання “кінцевим споживачем”), то отримання платежу як винагороди за надання права на використання такої програмної продукції (комп’ютерної програми) не буде вважатися роялті, а такий платіж є оплатою вартості поставленої програмної продукції (комп’ютерної програми), у тому числі її копій, операція з постачання якої звільняється від оподаткування ПДВ

Індивідуальна податкова консультація ДФС № 589/6/99-99-15-03-02-15/ІПК від 12 червня 2017 року «Про оподаткування ПДВ» щодо порядку оподаткування ПДВ операцій з постачання програмної продукції і порядку реєстрації особи як платника ПДВ
РРО Фіскальна служба роз’яснила платникам податків, що у разі виявлення несправностей РРО, а також пошкодження засобів контролю протягом робочого дня, платник податку має письмово або засобами електронного зв’язку в довільній формі повідомити центри сервісного обслуговування.

Також протягом двох робочих днів після дня виявлення несправностей чи пошкодження платник має письмово або засобами електронного зв’язку в довільній формі повідомити про це контролюючий орган, у якому такий суб’єкт господарювання зареєстрований.

Важливо зауважити, що після встановлення відремонтованого (резервного) РРО або відновлення постачання електроенергії необхідно провести через РРО суми розрахунків за час роботи з використанням РК, а також відповідно до контрольної стрічки (у випадку обнулення оперативної пам’яті) – за час роботи, що передував виходу РРО з ладу або відключенню електроенергії, окремо за кожною ставкою податку на додану вартість, акцизного податку або іншого податку (збору), після чого слід виконати Z-звіт.

Індивідуальна податкова консультація ДФС № 591/6/99-99-14-05-01-15/ІПК від 12 червня 2017 року щодо дій суб’єкта господарювання в разі виходу з ладу реєстратора розрахункових операцій та заповнення книги обліку розрахункових операцій в разі використання розрахункових квитанцій
Платникові була надана індивідуальні податкова консультація, у якому контролюючий орган роз’яснив, що у разі проведення монтажу домофонного обладнання, що придбано замовником самостійно та надано ним підряднику для монтажу, розрахунок за проведення робіт з монтажу обладнання можливо проводити без застосування РРО, у разі, якщо фізичною особою-підприємцем не перевищено обсяг доходів у 1 000 000 гривень. Індивідуальна податкова консультація ДФС № 637/Г/99-99-14-05-01-14/ІПК від 14 червня 2017 року щодо порядку застосування РРО
ЄСВ Податкова нагадала платникам податків, що фізичні особи – підприємці, незалежно від обраної системи оподаткування, звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони є, зокрема, інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу. У даному випадку, надання фізичною особою – підприємцем документального підтвердження встановленої інвалідності законодавством не передбачено. Індивідуальна податкова консультація ДФС № 593/М/99-99-13-02-01-14/ІПК від 12 червня 2017 року щодо сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування фізичною особою – підприємцем, який є інвалідом
ПДФО Фіскальна служба нагадала платникам податків, що дохід, отриманий фізичною особою – резидентом від продажу протягом звітного податкового року одного об’єкта нерухомого майна (1/2 частини квартири), який перебуває у власності такої особи понад три роки, не оподатковується податком на доходи фізичних осіб та військовим збором. Індивідуальна податкова консультація ДФС

№ 640/Л/99-99-13-02-03-14/ІПК від 14 червня 2017 року щодо оподаткування податком на доходи фізичних осіб та військовим збором доходу, отриманого фізичною особою від продажу об’єкта нерухомого майна (частини квартири)

Акцизний податок Контролюючий орган роз’яснив, що при використанні пального виключно для власних виробничих потреб обов’язок реєструватися платником акцизного податку з реалізації пального згідно з підпунктом 212.1.15 пункту 212.1 статті 212 ПК України не виникатиме, оскільки така операція не є реалізацією пального у розумінні абзацу другого підпункту 14.1.212 пункту 14.1 статті 14 ПК України. Індивідуальна податкова консультація ДФС № 652/6/99-99-15-03-03-15/ІПК від 15 червня 2017 року щодо реєстрації платником акцизного податку з реалізації пального та необхідності складання і реєстрації в системі електронного адміністрування реалізації пального акцизних накладних при використанні пального виключно для власних виробничих потреб і застосування РРО при відпустці пального через ПЗП або мобільні паливозаправники при заправці власної/орендованої/залученої за договором підряду сільськогосподарської техніки
Податок на прибуток ДФС України роз’яснила, що нерухоме майно, розташоване на території проведення антитерористичної операції, яке не використовуються платником податку у господарській діяльності, у тому числі у період його консервації, не підлягає податковій амортизації. Індивідуальна податкова консультація ДФС № 675/6/99-99-15-02-02-15/ІПК від 15 червня 2017 року щодо нарахування амортизації на законсервоване нерухоме майно, розташоване у м. Донецьк, яке не використовується у господарській діяльності платника податку на прибуток