Огляд податкового законодавства з 4 по 10 вересня 2017 року

Законопроекти

Щодо зміни доходів Державного бюджету та бюджетів розвитку місцевих бюджетів від використання частини виробленої продукції, що залишиться у власності держави відповідно до угод про розподіл продукції

04.09.2017 року у Верховній Раді України був зареєстрований Законопроект «Про внесення змін до статей 29 та 71 Бюджетного кодексу України (щодо розподілу доходів за угодами про розподіл продукції між Державним бюджетом та бюджетом розвитку місцевих бюджетів)» № 7058. Відповідним законопроектом ініціатори прагнуть змінити розподіл доходів, отриманих від угод про розподіл продукції шляхом перерахування 30 % від таких угод до Державного бюджету України (замість існуючих 90 %), решту у розмірі 70 % (замість нинішніх 10 %) пропонується перераховувати до бюджетів розвитку місцевих бюджетів для покращення умов життя місцевих громад та фінансування програм місцевого розвитку.

Щодо змін до Бюджетного кодексу України про запровадження плати за користування ділянками нафтогазоносними надр

04.09. 2017 року у Верховній Раді України зареєстрували Законопроект «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження плати за користування ділянками нафтогазоносних надр» № 7062. Даний проект визначає порядок зарахування доходів від плати за користування ділянками нафтогазоносних надр: запропонований новий платіж передбачається у повному обсязі направляти до загального фонду Державного бюджету України.

Щодо впровадження плати за користування ділянками нафтогазоносними надр

Суміжним із Законопроектом № 7062 виявився і Законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо комплексного стимулювання вітчизняного видобутку природного газу з метою забезпечення енергетичної незалежності України» № 7063.  Даною ініціативою законодавці мають на меті впровадити новий загальнодержавний податок – плату за користування ділянками нафтогазоносних надр (надалі – плата). До платників даного податку пропонується віднести суб’єктів господарювання, які отримали спеціальні дозволи на:

  1. геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ;
  2. геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ з подальшим видобуванням нафти і газу (промисловою розробкою родовищ);
  3. видобування нафти і газу (промислову розробку родовищ).

Об’єктом оподаткування платою визначено ділянку нафтогазоносних надр, надану власнику спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами. Однак при визначенні податкових зобов’язань з плати враховується не тільки площа ділянки як фізичне вираження об’єкту оподаткування, а й період користування ділянкою надр. Законодавці це пояснюють тим, що наразі наявна велика кількість осіб-власників спецдозволів на користування надрами, які не здійснюють гірничодобувні роботи, а оскільки об’єктом оподаткування рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин є обсяги товарної продукції корисних копалин, відповідні особи не сплачують і рентну плату. Для стимулювання активнішого використання нафтогазоносних надр законодавці прагнуть ввести плату за користування ділянками, яка буде залежати не тільки від площі самої ділянки, а й періоду користування відповідною ділянкою. Для даного податку законодавці вирішили встановити податковий (звітний) період місяць.

Щодо спрощення попереднього документального контролю

06.09.2017 року у Верховній Раді України був опублікований Законопроект «Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо уточнення порядку проведення попереднього документального контролю)» № 7080. Метою законопроекту є вилучення в органу доходів та зборів повноважень з проведення ветеринарно-санітарного контролю при переміщенні товарів через митний кордон України. Законодавці таким чином прагнуть скоротити час проходження товарів через митний кордон України.

Щодо вдосконалення механізму бюджетних дотацій для розвитку с/г товаровиробників та стимулювання виробництва с/г продукції

08.09.2017 року у Верховній Раді України було зареєстровано Законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо вдосконалення механізму бюджетних дотацій для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції)» № 7091. У пояснювальній записці законодавці констатують невідповідність дотацій державної підтримки сільського господарства України економічним реаліям та принципам визначеним у однойменному Законі України «Про державну підтримку сільського господарства України». Таким чином, наразі діюча система дотацій страждає такими проблемами:

  1. основні переваги отримують великі сільськогосподарські товаровиробники (останні дотації отримали лише 20 із 1140 с/г товаровиробників);
  2. товаровиробники, які займаються одночасно дотаційними і недотаційними видами діяльності, по факту, не можуть отримати дотацію, оскільки механізм прив’язаний до сплаченого до бюджету ПДВ.

У зв’язку із цим законодавці ініціювали додаткові критерії, при яких с/г товаровиробник виключається із Реєстру отримувачів бюджетної дотації. Як наслідок, відповідно до законопроекту, платник податку – сільськогосподарський товаровиробник виключається з Реєстру отримувачів бюджетної дотації за заявою платника – сільськогосподарського товаровиробника або за рішенням контролюючого органу у разі, якщо:

  1. товаровиробник подає заяву про зняття його з реєстрації як отримувача бюджетної дотації;
  2. недотримано вимогу щодо питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів у вартості всіх товарів, поставлених сільськогосподарським товаровиробником, передбачену Законом України «Про державну підтримку сільського господарства України»;
  3. щодо товаровиробника прийнято рішення про його припинення шляхом ліквідації або реорганізації;
  4. анульовано реєстрацію сільськогосподарського товаровиробника платником податку на додану вартість;
  5. обсяг бюджетної дотації, отриманої сільськогосподарським товаровиробником за попередній рік, перевищив 50 мільйонів гривень з урахуванням суми бюджетної дотації отриманої, пов’язаними з ним особами у значенні підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу.

Листи ДФС

Категорія Зміст Лист
ПДФО Вирішили відпочити за рахунок профспілки? Що ж, в такому разі вам пощастило, і ПДФО та ВЗ з вартості путівок не справляється.На це вказала Державна фіскальна служба: вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування на території України платника податку та/або його дітей віком до 18 років, які надаються йому безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки)  професійною спілкою, до якої зараховуються профспілкові внески платника податку – члена такої  професійної спілки, створеної відповідно до законодавства України, або за рахунок коштів відповідного фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування не підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб та  військовим збором. Індивідуальна податкова консультація ДФСУ № 1797/6/99-99-13-02-03-15/ІПК від 04.09.2017 щодо оподаткування доходу отриманого фізичною особою у вигляді вартості путівки на відпочинок, оздоровлення та лікування
Контролюючий орган зазначив, що до загального місячного (річного) оподатковуваного  доходу платника податковим агентом включаються інші  доходи (сума середнього заробітку, виплаченого на підставі рішення суду за час вимушеного прогулу) та  дохід у вигляді відшкодування немайнової (моральної) шкоди відповідно до пп.  164.2.14 п. 164.2 ст. 164 ПК України. Крім того, дохід у вигляді середньої зарплати нарахованої на підставі рішення суду, за час вимушеного прогулу за періоди 2011 – 2014 роки є базою нарахування єдиного внеску, до якої застосовується ставка 22 відсотки Індивідуальна податкова консультація ДФСУ № 1770/6/99-99-13-02-03-15/ІПК від 31.08.2017 щодо оподаткування податком на доходи фізичних осіб, військовим збором та нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на дохід, ви
Фіскали пояснили, що отриманий фізичною особою –  резидентом від продажу протягом звітного податкового року  об’єкта нерухомості (однієї земельної ділянки), який перебуває у власності такої особи менше трьох років, оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 5 відсотків. та  військовим збором за ставкою 1,5 відсотка. Якщо ж відбувається продаж протягом звітного року  більш як одного з  об’єктів нерухомості (квартири, другої  земельної ділянки), його слід розглядати як другий та наступний, із застосуванням ставки податку на доходи фізичних осіб (5%) та ставки  військового збору (1,5%) незалежно від терміну перебування майна у власності такої особи. Індивідуальна податкова консультація ДФСУ № 1802/Т/99-99-13-02-03-14/ІПК від 05.09.2017 щодо оподаткування доходу отриманого фізичною особою від продажу протягом року більш як одного з об’єктів нерухомості
ПДВ Все, що ви хотіли знати, але боялись запитати про зупинення реєстрації ПН/РК — в одній консультації від ДФС: коли реєстрація зупиняється/не зупиняється, оновлені критерії блокування, що робити при зупиненні реєстрації тощо. Індивідуальна податкова консультація ДФСУ № 2723/99-99-07-05-01-18 від 06.09.2017 про систему моніторингу відповідності податкових накладних/розрахунків коригування критеріям оцінки ступеня ризиків
Контролери про код товару в ПН: можливість зазначення у  податковій накладній коду товару згідно з  УКТ ЗЕД (крім випадків постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України) неповністю, але не менше ніж чотири перших цифри відповідного коду, є правом платника податку, а не його обов’язком. Однак для уникнення помилок при складанні  податкової накладної, платнику податку доцільно зазначати у  податковій накладній код товару згідно з  УКТ ЗЕД повністю. Якщо ж код товару чи його походження визначити складно — можна звернутись до Торгово-промислової палати або науково- дослідного інституту судових експертиз. Індивідуальна податкова консультація ДФСУ № 1815/6/99-99-15-03-02-15/ІПК від 05.09.2017 про оподаткування ПДВ щодо порядку зазначення обов’язкових реквізитів у податковій накладній, а саме коду товару згідно з УКТ ЗЕД
ДФС пояснила, що операції з постачання товарів/послуг, що здійсненні у рамках та/або за кошти міжнародної технічгої допомоги, не підлягають оподаткуванню ПДВ. Водночас звільнення від оподаткування можливе за умови попередньої реєстрації проектів МТД в Мінекономрозвитку. Індивідуальна податкова консультація ДФСУ № 1814/6/99-99-15-03-02-15/ІПК від 05.09.2017 про порядок оподаткування ПДВ щодо порядку оподаткування ПДВ товарів (обладнання), що придбаваються у рамках проекту міжнародної технічної допомоги і за кошти МТД
Операції з отримання товарною біржею від учасників біржових торгів та подальшої передачі гарантійних внесків, що забезпечують участь таких учасників у торгах та належне виконання зобов’язань за біржовою угодою, не є об’єктом оподаткування ПДВ у розумінні пункту 185.1 статті 185 ПК України та не змінюють базу оподаткування у товарної біржі. Втім, коли продавець отримує від біржі гарантійні внески  як оплату покупцем придбаного на біржі товару, він повинен визначити податкові зобов’язання з ПДВ за операцією з  постачання такого біржового товару та скласти і зареєструвати в ЄРПН у встановлені Кодексом терміни відповідну податкову накладну. Індивідуальна податкова консультація ДФСУ № 1823/6/99-99-15-03-02-15/ІПК від 05.09.2017 про податок на додану вартість щодо порядку оподаткування ПДВ операцій з отримання та перерахування товарною біржею гарантійних внесків учасників біржових торгів
ПДВ/Податок на прибуток Фіскальна служба розглянула ситуацію передачі підприємством обладнання у безоплатне строкове користування без переходу права власності та окреслила податкові перспективи:

ПДВ: операція з безоплатної передачі обладнання за договором позички у строкове користування без переходу права власності на нього не є об’єктом оподаткування ПДВ;

Прибуток:  у певних випадках запланована передача обладнання у строкове безоплатне користування без переходу права власності на підставі договору позички з врахуванням інших умов може бути кваліфікована як сума коштів або вартості товарів безоплатно перерахованих (переданих) неприбутковим організаціям, внесеним до Реєстру неприбуткових установ та організацій, у розмірі, що перевищує 4 відсотки оподатковуваного прибутку попереднього звітного року або як сума перерахованої безповоротної фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт, послуг)

Індивідуальна податкова консультація ДФСУ № 1709/6/99-99-15-03-02-15/ІПК від 23.08.2017 про оподаткування податком на додану вартість та податком на прибуток» щодо порядку оподаткування ПДВ та податком на прибуток операцій з безоплатної передачі обладнанн
Як оподатковувати ПДВ операції з постачання товарів, які пропонується відчужити для погашення боргів? Що в такому разі відображити в декларації з податку на прибуток? В якому порядку зараховуються податки під час санації? Всі відповіді — у комплексній консультації від ДФС щодо особливостей справляння ПДВ та податку на прибуток на час санації платника податків: Індивідуальна податкова консультація ДФСУ № 1811/6/99-99-15-03-02-15/ІПК від 05.09.2017 Щодо порядку оподаткування та зарахування податків в бюджет в період дії терміну санації підприємства
Акциз Податкова зазначила, що коли за даними первинних документів товариство здійснює операції з отримання від постачальників та реалізацію покупцям палива за допомогою смарт-карток та талонів на пальне, які отримуються та/або надаються до видаткових накладних на паливо, у цьому випадку товариство є платником акцизного податку в розумінні підпункту 212.1.15 пункту 212.1 статті 212 Податкового кодексу України. Індивідуальна податкова консультація ДФСУ № 1771/6/99-99-12-02-02-15/ІПК від 31.08.2017 щодо виникнення об’єкту оподаткування акцизним податком при здійсненні операцій з реалізації пального з використанням талонів і смарт-карток (паливних карток) та необх