Огляд податкового законодавства за 11 – 17 вересня 2017 року

Законопроекти

Щодо наближення ставок акцизного податку на тютюнові вироби до мінімального рівня, діючого в ЄС

13 вересня 2017 року у Верховній Раді України був зареєстрований Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо наближення ставок акцизного податку на тютюнові вироби до мінімального рівня, діючого в ЄС № 7110

Законопроектом пропонується поступово підвищувати специфічні ставки акцизного податку на тютюнові вироби до 2025 року. Таким чином автори законопроекту пропонують привести ставки акцизного податку у відповідність до Директиви Ради ЄС № 2011/64/ЄС від 21.06.2011 року про структуру і ставки акцизів, що застосовуються до тютюнових виробів, яка є невід’ємною частиною Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Роз’яснення Державної фіскальної служби України

Категорія Зміст Назва
ПДФО Податкова роз’яснила, що у разі укладення договору позички податковий обов’язок зі сплати податкових зобов’язань може виникнути як у позичкодавця, так і у користувача, в залежності від прав та обов’язків, які фактично виникають у таких осіб на підставі цього договору. Індивідуальна податкова консультація ДФС № 1884/Х/99-99-13-02-03-14/ІПК від 11 вересня 2017 року щодо питання виникнення податкових зобов’язань у фізичних осіб за договором позички квартири
Контролюючий орган роз’яснив, що кошти, витрачені найманим працівником у службових цілях для заправки транспортного засобу, шляхом здійснення розрахунків платіжною (паливною) карткою, отриманою від роботодавця, не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу такого працівника за умови дотримання усіх вимог, встановлених п. 170.9 ст. 170 ПКУ. Індивідуальна податкова консультація ДФС № 1925/6/99-99-13-02-03-15/ІПК від 12 вересня 2017 року щодо оподаткування вартості палива, яке придбано юридичною особою за власні кошти та використовуються для заправки автомобілів працівників
Безнадійної допомоги Фіскальна служба роз’яснила, що безнадійною є заборгованість, що відповідає одній з таких ознак:

а) заборгованість за зобов’язаннями, щодо яких минув строк позовної давності;

б) прострочена заборгованість померлої фізичної особи, за відсутності у неї спадкового майна, на яке може бути звернено стягнення;

в) прострочена заборгованість осіб, які у судовому порядку визнані безвісно відсутніми, оголошені померлими;

г) заборгованість фізичних осіб, прощена кредитором, за винятком заборгованості осіб, пов’язаних з таким кредитором, та осіб, які перебувають з таким кредитором у трудових відносинах, та осіб, які перебували з таким кредитором у трудових відносинах і період між датою припинення трудових відносин таких осіб та датою прощення їх заборгованості не перевищує три роки;

ґ) прострочена понад 180 днів заборгованість особи, розмір сукупних вимог кредитора за якою не перевищує мінімально встановленого законодавством розміру безспірних вимог кредитора для порушення провадження у справі про банкрутство, а для фізичних осіб – заборгованість, що не перевищує 25 відсотків мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року (у разі відсутності законодавчо затвердженої процедури банкрутства фізичних осіб);

д) актив у вигляді корпоративних прав або не боргових цінних паперів, емітент яких визнано банкрутом або припинено як юридичну особу у зв’язку з його ліквідацією;

е) сума залишкового призового фонду лотереї станом на 31 грудня кожного року;

є) прострочена заборгованість фізичної або юридичної особи не погашена внаслідок недостатності майна зазначеної особи, за умови, що дії щодо примусового стягнення майна боржника не призвели до повного погашення заборгованості;

ж) заборгованість, стягнення якої стало неможливим у зв’язку з дією обставин непереборної сили, стихійного лиха (форс-мажорних обставин), підтверджених у порядку, передбаченому законодавством:

з) заборгованість суб’єктів господарювання, визнаних банкрутами у встановленому законом порядку або припинених як юридичні особи у зв’язку з їх ліквідацією.

Індивідуальна податкова консультація ДФС № 1890/6/99-99-15-02-02-15/ІПК від 11 вересня 2017 року щодо визнання заборгованості безнадійною у разі відмови судом у її стягненні
ПДВ ДФС України роз’яснила, що реєстрація платника ПДВ, що реорганізується шляхом приєднання до іншого платника податку, підлягає анулюванню. При цьому у такого платника ПДВ не відбувається нарахування ПДВ та коригування податкового кредиту.

Також податкова звернула увагу платників на те, що  у платника податку – правонаступника відсутні підстави для складання розрахунку коригування до податкової накладної, складеної платником податку, який реорганізувався та реєстрацію платником ПДВ якого анульовано, у тому числі у випадку повернення правонаступником авансу, який був отриманий платником податку, який реорганізувався.

Індивідуальна податкова консультація ДФС № 1901/6/99-99-12-02-01-15/ІПК від 11 вересня 2017 року щодо порядку коригування сум податкових зобов’язань з ПДВ і складання платником податку, якого було реорганізовано шляхом приєднання до іншого платника податку, розрахунку коригування до податкової накладної, складеної до початку такої реорганізації