Актуальні проблеми адміністративного судочинства в податкових спорах

04 жовтня 2017 року відбувся IV круглий стіл на тему «Актуальні проблеми адміністративного судочинства в податкових спорах». Захід було проведено спільними зусиллями Асоціації податкових радників, Національної школи суддів України, Всеукраїнської асоціації адміністративних суддів, Вищого адміністративного суду України, а також платформи податкових знань «Taxlink».

Учасники круглого столу зосередили свою увагу на тенденціях та перспективах судової практики щодо таких актуальних питань, як, зокрема,  блокування реєстрації податкових накладних та проблеми процедури доказування в спорах із контролюючими органами.

Спікерами також було порушено питання щодо ухилення платників від сплати митних платежів та зроблено цікавий і якісний огляд практики Європейського Суду справедливості. Окрему увагу доповідачами було приділено тематиці трансфертного ціноутворення як надзвичайно актуального питання в аспекті глобалізаційних процесів гармонізації податкових систем європейських країн.

Так, зокрема, перший спікер заходу – голова Наукової ради Асоціації податкових радників Антон Олегович Поляничко – розповів про перші судові рішення у спорах з питань, пов’язаних із реєстрацією податкових накладних. Експерт зазначив, що статус комісії ДФС, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН або відмову в такій реєстрації, слід розглядати як частину ДФС і не можна розглядати окремо. Тому як відповідача у  судових спорах, які виникають при реєстрації ПН, слід вказувати  саме ДФС.  На думку експерта, така позиція може вплинути на якість оскарження і значно прискорити розгляд справи.

Зі свого боку, партнер АО «Саєнко Харенко» Сергій Верланов у своїй доповіді зачепив тему процедур доказування у податкових спорах, зазначивши, що наразі у теорії доказів є декілька проблемних моментів, таких як: відсутність уніфікованого підходу до преюдиціальності, дослідження недостовірних доказів, межа достатності доказів, недостатньо активна роль суду під час розгляду справи тощо.

Тема митних платежів, а особливо – ухилення від сплати останніх, була всебічно розглянута експертом Taxlink Оленою Чуйко, яка на прикладі декількох практичних кейсів із судової практики з цього питання показала, які саме дії недобросовісного платника можна вважати такими, що спрямовуються на неправомірне звільнення від сплати митних платежів чи зменшення їх розміру.

Щодо свіжої судової практики з трансфертного ціноутворення, то остання була продемонстрована та проаналізована Дмитром Трутом – старшим юристом ЮК «Arzinger».

Свою експертну думку в рамках заходу також висловили модератор круглого столу, професор, доктор юридичних наук та президент Асоціації податкових радників Данило Олександрович Гетманцев, а також в. о. голови ВАСУ Михайло Смокович, які наголосили на безперечній актуальності проведення подібних заходів як для тісної взаємодії всіх представників юридичних професій, так і для вирішення найважливіших питань, що хвилюють не тільки контролюючі органи та суддів, а й вітчизняних платників податків.

Під час проведення заходу кожним зі спікерів було запропоновано індивідуальний підхід до вирішення дискусійних питань правової сучасності, зокрема, щодо підвищення в Україні рівня довіри до суду та уніфікації застосування законодавства при розгляді податкових спорів.

Презентації доповідачів:

Проблеми доказування в податкових справах: преюдиція, допустимість та належність. С. О. Верланов

Ухилення від сплати митних платежів: правові аспекти притягнення до відповідальності. О. В. Чуйко