Огляд податкового законодавства за 13 – 19 листопада 2017 року

Законопроекти

Щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році

14 листопада 2017 року у Верховній Раді України був зареєстрований Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році № 6776-д.

Законопроектом пропонується провести індексацію ставок податків, встановлених в абсолютних значеннях.

 Так, ставки екологічного податку пропонується провести індексацію на 11,2 відсотка,  а ставки рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, рентної плати за спеціальне використання води та рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів збільшені на 16,8 відсотка.

Загальний ресурс від впровадження цих ініціатив за розрахунками Міністерства фінансів України складе 716, 3  млн. грн.

Також пропонується поступово до 2025 року підвищити специфічні ставки акцизного податку на тютюнові вироби і мінімальне акцизне податкове зобов’язання зі сплати акцизного податку з тютюнових виробів, а саме у 2018 році – на прогнозний індекс споживчих цін 11,2% та додатково на 16,7% (тобто, з урахуванням попередньої індексації загалом на 29,7%),  а у подальші роки – на 20% до рівня, еквівалентного 90 євро за 1000 штук (на сьогодні мінімальне податкове зобов’язання для сигарет в Україні становить 20 € (596,05 грн.) за 1000 штук).

 Крім того, проектом передбачається, що з 01 січня 2025 року будуть дотримуватися вимоги Директиви Ради Європейського Союзу № 2011/64/ЄС від 21.06.2011 року про структуру і ставки акцизів, що застосовуються до тютюнових виробів щодо частки акцизу у середньозваженій роздрібній ціні продажу сигарет як мінімум 60%. Для цього запроваджується механізм визначення такої ціни.

 Загальний ресурс від впровадження цих ініціатив у 2018 році складе 11 744,0 млн. грн., що співпадає за ресурсними показниками  за розрахунками Міністерства фінансів України.

Щодо запобігання корупції

14 листопада 2017 року у Верховній Раді України був зареєстрований Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про запобігання корупції” № 7285

Законопроектом пропонується привести понятійний апарат ПК України у відповідність із Законом України «Про запобігання корупції» та уніфікувати їх норми та усунути дублювання норм.

Зокрема, передбачається, що фізичні особи, які подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», подають податкову декларацію виключно у випадках, передбачених розділом ІV ПК України.

Стосовно осіб, які претендують на зайняття посад у контролюючих органах, за їх письмовою згодою пропонується проводити спеціальну перевірку у випадках та в порядку, встановлених Законом України «Про запобігання корупції».

Також пропонується встановити, що особи, які претендують на зайняття посад у контролюючих органах, до призначення на відповідні посади зобов’язані повідомити керівництву органів, на посади в яких вони претендують, про працюючих у таких органах близьких осіб.

Проектом закону пропонується заборонити приймати на службу до податкової міліції осіб, на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення у виді позбавлення права обіймати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, за вчинення адміністративного правопорушення.

Підзаконні акти

09 листопада 2017 року був опублікований Наказ Мінфіну № 926 «Про затвердження Змін до Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних»

Змінами до Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в ЄРПН передбачається, що платник податку має право подати до ДФС інформацію за встановленою формою щодо:

- видів економічної діяльності відповідно до Класифікатора видів економічної діяльності (КВЕД ДК 009:2010);

- кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД, що на постійній основі постачаються (виготовляються) та/або придбаваються (отримуються) платником податку;

- кодів послуг згідно з Державним класифікатором продукції та послуг (ДК 016-2010), що на постійній основі постачаються (виготовляються) та/або придбаваються платником податку.

При цьому визначено, що інформація за встановленою формою із поясненням розглядається ДФС протягом п’яти робочих днів, що настають за днем її отримання.

Також визначено, що у разі надходження до контролюючого органу інформації, яка свідчить про надання платником недостовірної інформації, Комісія ДФС має право прийняти рішення про неврахування інформації, наданої платником. Якщо така інформація була врахована системою Моніторингу автоматично, після прийняття Комісією ДФС рішення про неврахування інформації така інформація не підлягає автоматичному врахуванню.”;

09 листопада 2017 року був опублікований Наказ Мінфіну № 927 «Про затвердження Змін до Порядку інформаційної взаємодії Міністерства фінансів України з Державною фіскальною службою України та Державною казначейською службою України в процесі формування Реєстру заяв про повернення сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість»

Наказом були внесені численні техніко-юридичні зміни до Порядку інформаційної взаємодії, а також зазначено, що ДФС за результатами опрацювання повідомлень, які не пройшли перевірку електронних цифрових підписів посадових (уповноважених) осіб та печатки відповідного територіального органу, на наступний робочий день після отримання повідомлення з відмовою накладає повні та/або коректні електронні цифрові підписи, печатки та надсилає таке повідомлення повторно.

Також визначено, що ДФС за результатами опрацювання повідомлень, які містять неповні та/або некоректні платіжні реквізити, на наступний робочий день після отримання від платника податку заяви з уточненими платіжними реквізитами формує повідомлення з уточненими платіжними реквізитами, необхідними для перерахування сум бюджетного відшкодування.

Роз’яснення Державної фіскальної служби України

Категорія Зміст Назва
ПДВ Податкова роз’яснила, що у разі допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов’язкових реквізитів податкової накладної, передбачених пунктом 201.1 статті 201 ПК України, та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в ЄРПН податкової накладної та/або розрахунку коригування (крім податкових накладних / розрахунків коригування, реєстрація яких зупинена згідно з пунктом 201.16 цієї статті) покупець/продавець таких товарів/послуг має право додати до податкової декларації за звітний податковий період заяву із скаргою на такого продавця/покупця. Таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів, що настають за граничним терміном подання податкової декларації за звітний (податковий) період, у якому не надано податкову накладну або допущено помилки при зазначенні обов’язкових реквізитів податкової накладної та/або порушено граничні терміни реєстрації в ЄРПН. До заяви додаються копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв’язку з придбанням таких товарів/послуг, або копії первинних документів, складених відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг. ІПК ДФС № 2582/6/99-99-15-03-02-15/ІПК від 10 листопада 2017 року «Про податок на додану вартість» щодо визначення дати та порядку складання податкових накладних
ДФС України роз’яснила, що у разі, якщо постачання послуг, пов’язаних з рухомим майном, а саме ремонт судна, у тому числі яке належить нерезиденту, здійснюється платником ПДВ на митній території України, то такі послуги підлягають оподаткуванню ПДВ на загальних підставах за основною ставкою. ІПК ДФС № 2583/6/99-99-15-03-02-15/ІПК від 10 листопада 2017 року «Про податок на додану вартість» щодо порядку оподаткування ПДВ послуг з ремонту та обслуговування суднового обладнання, що надаються резидентом України нерезиденту в акваторії порту України на борту судна іноземної реєстрації
Контролюючий орган роз’яснив, що у разі якщо внаслідок постачання послуг, пов’язаних із програмною продукцією, відбуваються будь-які зміни у такій програмній продукції (у т. ч. оновлення, удосконалення, модернізація та виправлення помилок), то такі операції для цілей оподаткування ПДВ розглядаються як операції з постачання окремих компонентів (елементів) програмної продукції та звільняються від оподаткування ПДВ відповідно до пункту 26підрозділу 2 розділу XX ПК України.

Такий режим звільнення від оподаткування ПДВ,  поширюється не на осіб, а на операції. Не має значення кількість етапів постачання програмної продукції від особи, яка її створила, до останнього покупця (споживача), якщо на цих етапах відбувається перехід права власності на програмну продукцію (згідно з договором про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності). На всіх етапах в ланцюгу постачань програмної продукції операції з такого постачання звільняються від оподаткування ПДВ.

У разі якщо технічна підтримка (встановлення, налаштування, тестування, виявлення та усунення недоліків) програмної продукції (комп’ютерних програм), що здійснюється її виробником, є складовою постачання програмної продукції, то операції з постачання програмної продукції, до складу вартості якої входять послуги з технічної підтримки (встановлення, налаштування, тестування, виявлення та усунення недоліків) програмної продукції (комп’ютерних програм) звільняються від оподаткування податком на додану вартість.

У разі якщо послуги з технічної підтримки (встановлення, налаштування, тестування, виявлення та усунення недоліків) програмної продукції (комп’ютерних програм) не входять до складу вартості програмної продукції та постачаються не її виробниками, то вони оподатковуються ПДВ у загальновстановленому порядку за основною ставкою.

Операції з постачання окремих компонентів програмної продукції, на основі або за допомогою яких створюється певна програмна продукція, або які можуть діяти як самостійні комп’ютерні програми, звільняються від оподаткування ПДВ.

Операції з постачання послуг (виконання робіт) із розробки програмної продукції чи її компонентів, якщо виконавці таких послуг (робіт) не набувають права власності на таку програмну продукцію в процесі її створення, а після завершення виконання таких послуг (робіт) право власності на готову програмну продукцію (її компоненти) набуде замовник оподатковуються ПДВ у загальновстановленому порядку.

ІПК ДФС № 2584/6/99-99-15-03-02-15/ІПК від 10 листопада 2017 року «Про порядок оподаткування ПДВ» щодо порядку оподаткування ПДВ операцій з постачання програмної продукції (компонентів програмної продукції) і послуг, пов’язаних із такою продукцією
Фіскальна служба роз’яснила, що при формуванні податкового кредиту на підставі рахунка, що виставляється платнику податку за послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку, дата формування податкового кредиту згідно з пунктом 198.2 статті 198 ПК України визначається за датою складання такого рахунка. ІПК ДФС № 2586/В/99-99-15-03-02-14/ІПК від 10 листопада 2017 року «Про оподаткування ПДВ» щодо порядку формування податкового кредиту на підставі рахунка, що виставляється платнику податку за послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку
ПДФО Податкова роз’яснила, що у разі створення юридичною особою підрозділу із використанням праці найманих осіб за місцезнаходженням (розташуванням) на іншій території, ніж така юридична особа, якщо підрозділ не уповноважений нею нараховувати (сплачувати) податок на доходи фізичних осіб, то цей податок, нарахований працівникам відокремленого підрозділу, юридична особа перераховує до місцевого бюджету за місцезнаходженням такого підрозділу. ІПК ДФС № 2593/6/99-99-13-01-01-15/ІПК від 10 листопада 2017 року щодо здійснення нарахування (сплати) податку на доходи фізичних осіб
Статус резидента ДФС України роз’яснила, що довідки, які підтверджують статус податкового резидента Республіки Польща, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Республіки Білорусь та Російської Федерації, видані податковими органами цих держав, не потребують будь-якого додаткового засвідчення (консульської легалізації або завірення апостилем) для цілей застосування статті 103 ПК України. ІПК ДФС № 2605/6/99-99-01-02-02-15/ІПК від 13 листопада 2017 року стосовно легалізації довідки про підтвердження статусу податкового резидента ряду країн (Латвія, Литва, Польща, Білорусь, Російська Федерація)
Оформлення первинних документів

Контролюючий орган роз’яснив, що первинні документи повинні складатися під час здійснення господарської операції, а якщо це не є можливим – безпосередньо після її закінчення. Первинні документи для надання їм юридичної сили і доказовості повинні мати такі обов’язкові реквізити:

- назва підприємства, установи, від імені яких складений документ;

- назва документа (форми);

- дата і місце складання;

- зміст, обсяг та одиниця виміру господарської операції;

- посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;

- особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Рахунок-фактура за своїм призначенням не відповідає ознакам первинного документа (оскільки ним не фіксується будь-яка господарська операція, розпорядження або дозвіл на проведення господарської операції), а має лише інформаційний характер. Фактично рахунок-фактура є розрахунково-платіжним документом, що передбачає тільки виставлення певних сум до оплати покупцям за поставлені (фактично поставлені) товари чи надані (фактично надані) послуги. Факт отримання товарів (послуг) повинен бути підтверджений видатковою накладною постачальника або актом приймання- передачі виконаних робіт (послуг).