Огляд податкового законодавства за 20 – 26 листопада 2017 року

Законопроекти

Щодо оподаткування за нульовою ставкою митних платежів при ввезенні власних автомобілів працівниками дипломатичної служби

20 листопада 2017 року у Верховній Раді України був зареєстрований Проект Закону про внесення зміни до статті 374 Митного кодексу України №7323

Законопроектом пропонується відновити режим оподаткування за нульовою ставкою митних платежів при ввезенні (пересиланні) на митну територію України власних автомобілів працівниками дипломатичної служби, які перебували за кордоном у довготермінових відрядженнях строком не менше двох років та повертаються в Україну. При цьому відповідний автомобіль має бути придбаним не менш як за півтора року до завершення строку такого відрядження. Вартість транспортного засобу не має перевищувати 30 відсотків (раніше – 50 відсотків) від суми компенсаційних виплат працівнику дипломатичної служби у зв’язку з перебуванням у довготерміновому відрядженні.

Крім того, пропонується обмежити можливість ввезення транспортного засобу лише однією одиницею за кодом 8703 згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (попередній порядок дозволяв ввезення транспортних засобів за кодами 8702, 8703, 8704, 8711 згідно з УКТ ЗЕД).

Законопроектом передбачено ефективний механізм спрощеного митного режиму із збалансованою системою стимулів та обмежень.

Щодо залучення інвестицій в нафтогазову промисловість

20 листопада 2017 року у Верховній Раді України був зареєстрований Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо залучення інвестицій в нафтогазову промисловість № 7321

Законопроектом пропонується доповнити поняття обсяги видобутої вуглеводневої сировини визначенням «базові обсяги видобутої вуглеводневої сировини» та поняттям «понадбазові обсяги видобутої вуглеводневої сировини».

Базовими обсягами є обсяги видобутку нафти, газу, газового конденсату, які згідно з розрахунками, виконаними на момент затвердження родовища таким, що має важковидобувні та виснажені запаси, можуть бути досягнуті із використанням існуючих виробничих потужностей, техніки та технології.

При цьому Базові обсяги встановлюються Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства екології та природних ресурсів України

Понад базовими обсягами видобутої вуглеводневої сировини є обсяги видобутих нафти, газу, газового конденсату, які перевищують базові обсяги вуглеводневої сировини.

На думку авторів законопроекту, він сприятиме залученню інвестицій в нафтогазову промисловість, що повинно привести до збільшення видобутку вуглеводневої сировини на території родовищ та покладів з важкодоступними та виснаженими запасами вуглеводневої сировини.

Підзаконні акти

20 листопада 2017 року був опублікований Наказ Міністерства фінансів України № 839 «Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів».

Наказом узгоджено положення Порядку обліку платників податків і зборів із Законом України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”.

Визначено також, що взяття на облік за основним місцем обліку відокремленого підрозділу іноземної компанії, організації, відомості щодо якого включені або підлягають включенню до Єдиного державного реєстру, у контролюючих органах здійснюється на підставі відомостей з Єдиного державного реєстру. Взяття на облік за основним місцем обліку іншого відокремленого підрозділу іноземної компанії, організації, у тому числі постійного представництва нерезидента, відомості щодо якого не включаються та не підлягають включенню до Єдиного державного реєстру, у контролюючому органі здійснюється після належної акредитації (реєстрації, легалізації) такого підрозділу на території України згідно із законом.

Врегулювання питань погашення грошових зобов’язань та/або податкового боргу у разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи чи реєстрації у відповідному уповноваженому органі припинення незалежної професійної діяльності фізичної особи.

Відомості про початок спрощеної процедури припинення платника податків вносяться контролюючим органом за основним місцем обліку платника податків до Єдиного банку даних юридичних осіб, фіксуються в журналі за формою N 6-ОПП шляхом внесення нового запису або відміток до раніше внесеного запису та в електронному вигляді доводяться до відома структурних підрозділів контролюючих органів за основним та неосновним місцем обліку юридичної особи та її відокремлених підрозділів.

Якщо контролюючими органами при здійсненні своїх функцій за результатами перевірок та звірок, або на підставі інформації від третіх осіб, або на підставі даних інших державних органів чи відповідних державних реєстрів встановлено, якщо:

- юридична особа, відокремлений підрозділ юридичної особи, фізична особа – підприємець за даними Єдиного державного реєстру має стан такої, що провадить діяльність та при цьому не перебуває на обліку чи знята з обліку у відповідному контролюючому органі, таким органом вживаються заходи щодо отримання відповідних відомостей від державного реєстратора та постановки на облік такого платника податків згідно з цим Порядком;

- фізична особа зареєстрована як особа, яка провадить незалежну професійну діяльність, але не перебуває на обліку чи знята з обліку в контролюючому органі, таким органом вживаються заходи, визначені підпунктом 3 пункту 6.8 розділу VI цього Порядку, і така фізична особа обліковується в контролюючому органі як особа, яка провадить незалежну професійну діяльність, з ознакою “платник не подав заяви для взяття на облік”;

У платника податків відповідно до законодавства є обов’язки щодо подання податкових декларацій (розрахунків, звітів) та/або нарахування, утримання або сплати (перерахування) податків, зборів на відповідній території, але такий платник податків не перебуває на обліку або знятий з обліку за неосновним місцем обліку у відповідному контролюючому органі, таким органом вживаються заходи щодо подання таким платником податків документів для взяття на облік за неосновним місцем обліку у порядку, визначеному розділом VII цього Порядку, і такий платник податків обліковується в контролюючому органі за неосновним місцем обліку з ознакою “платник не подав заяви для взяття на облік.

Роз’яснення Державної фіскальної служби України

Категорія Зміст Назва
ПДВ і податок на прибуток Податкова роз’яснила, що операція з переведення боргу від постачальника товару (боржника) на нового боржника не є об’єктом оподаткування ПДВ. Оскільки після переведення боргу постачальником (боржником) на нового боржника повернення авансового платежу таким постачальником покупцю товару не здійснюється, то законодавчі підстави для складання розрахунку коригування до податкової накладної на зменшення податкових зобов’язань з ПДВ у постачальника (боржника) відсутні.

Також податкова нагадала, що положеннями ПК України не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на різниці по операціях за договором переведення боргу.

ІПК ДФС № 2643/6/99-99-15-03-02-15/ІПК від 16 листопада 2017 року «Про податок на додану вартість» щодо податкових наслідків з ПДВ та з податку на прибуток при укладенні договору про переведення постачальником товару (боржником) боргу за отриманим авансом на нового боржника з метою повернення авансового платежу покупцю або відвантаження товару
ПДВ Фіскальна служба нагадала платникам податків, що послуги, які надаються сторонніми організаціями та на підставі окремих договорів підприємству, що надає послуги, пов’язані з транзитним перевезенням вантажів, не звільняються від оподаткування ПДВ. ІПК ДФС № 2644/6/99-99-15-03-02-15/ІПК від 16 листопада 2017 року «Про податок на додану вартість» щодо порядку оподаткування ПДВ послуг, пов’язаних з транзитним перевезенням вантажів
Контролюючий орган роз’яснив, що з 01 січня 2017 року терміни формування податкового кредиту платниками податку (у тому числі платниками, які застосовують касовий метод) визначаються з урахуванням положень пункту 198.6 статті 198 ПК України (не пізніше ніж через 365 календарних днів з дати складення податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних), незалежно від того, коли була складена податкова накладна: до 01 січня 2017 року чи після цієї дати. ІПК ДФС № 2648/6/99-99-15-03-02-15/ІПК від 16 листопада 2017 року «Про податок на додану вартість» щодо порядку формування податкового кредиту підприємством, яке застосовує касовий метод податкового обліку
ДФС України роз’яснила, що операції, пов’язані з орендою службових, житлових і нежитлових приміщень для потреб посольства іноземної держави, звільняються від оподаткування ПДВ без додержання принципу взаємності за умови, що контракти (договори) укладено від імені дипломатичної місії або держави, яка її направила.

У разі недотримання такої умови постачальник послуг, пов’язаних з орендою приміщень для потреб посольства іноземної держави, за операцією з постачання таких послуг зобов’язаний нарахувати податок на додану вартість.

ІПК ДФС № 2650/6/99-99-15-03-02-15/ІПК від 16 листопада 2017 року «Про податок на додану вартість» щодо порядку оподаткування ПДВ операцій з відшкодування орендарем нерухомого майна орендодавцю вартості комунальних послуг та електроенергії у разі, якщо таким орендарем є посольство іноземної держави, та щодо порядку заповнення податкових накладних за такими операціями
Фіскальна служба роз’яснила, що суми ПДВ, нараховані (сплачені) платником податку при придбанні товарів/послуг, необхідних для забезпечення працівників платника податку у робочий час безкоштовним харчуванням, включаються до складу податкового кредиту за умови наявності відповідного документального підтвердження ІПК ДФС № 2647/6/99-99-15-03-02-15/ІПК від 16 листопада 2017 року «Про податок на додану вартість» щодо оподаткування ПДВ операції із забезпечення працівників платника податку у робочий час безкоштовним харчуванням
ПДФО Податкова роз’яснила, що дохід у вигляді середньої заробітної плати, нарахованої на підставі рішення суду за час вимушеного прогулу включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку як заробітна плата, за умови перебування такого платника у трудових відносинах з роботодавцем або як інший дохід у разі його нарахування (виплати) після звільнення платника.

ІПК ДФС № 2652/6/99-99-13-02-03-15/ІПК від 16 листопада 2017 року щодо оподаткування податком на доходи фізичних осіб та військовим збором доходу, виплаченого за рішенням суду