Огляд податкового законодавства за 04 – 10 грудня 2017 року

Закони

Щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році

07 грудня 2017 року Верховна Рада України прийняла Закон № 6776-д про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році.

Пропонуємо нашим читачам огляд основних змін до Податкового кодексу України. Законом передбачається їх ціла низка, зокрема:

- звільнення від оподаткування ПДВ та акцизним податком операцій з постачання на території України авто, оснащених електричним двигуном;

- поступове підвищення специфічних ставок акцизного податку на тютюнові вироби та мінімального акцизного податкового зобов’язання зі сплати акцизного податку з тютюнових виробів, а саме у 2018 році – на прогнозний індекс споживчих цін 11,2 % і додатково на 16,7 % (тобто з урахуванням попередньої індексації в середньому на 29,7 %), а в наступні роки – на 20 % до рівня, еквівалентного 90 євро за 1000 штук;

- збільшення ставок екологічного податку з урахуванням індексу споживчих цін на 11,2 відсотка;

- збільшення ставок рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, рентної плати за спеціальне використання води та рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів з урахуванням індексу цін виробників промислової продукції збільшені на 16,8 відсотка);

- змінено процедуру зупинення податкових накладних/розрахунків. Встановлено, що реєстрація податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних може бути зупинена у порядку та на підставах, визначених Кабінетом Міністрів України.

При цьому з 01.01.2018 до прийняття відповідного рішення Уряду зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків не провадиться;

- до 01 січня 2020 року звільнено  від оподаткування прибуток підприємств у розмірі доходу підприємств, отриманого ними від господарської діяльності з використанням газу (метану) вугільних родовищ та/або похідної сировини газу (метану) вугільних родовищ, у тому числі газоповітряної суміші із вмістом газу (метану), яка не відповідає вимогам до якості природного газу, призначеного для транспортування, промислового та комунально-побутового споживання, що здійснюється відповідно до Закону України «Про газ (метан) вугільних родовищ»;

- запроваджено стимулюючі ставки рентної плати на видобуток природного газу у розмірі 12 % та 5 % залежно від глибини залягання для нових свердловин із гарантуванням інвесторам незмінності цих ставок протягом  5 років;

- з 01 січня 2019 року   ставка  рентної плати на видобуток конденсату (45 % та 21 % залежно від глибини залягання) зрівняна зі ставками  на видобуток нафти і газу (29 % та 14 % залежно від глибини залягання);

- з метою надання роботодавцю додаткових важелів у заохоченні та стимулюванні своїх працівників звільнено від оподаткування вартість путівок, що не перевищує 5 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного податкового року, які надаються роботодавцем  один раз на календарний рік працівникам та/або членам їхніх сімей першого ступеня споріднення;

- змінено критерії належності платника податків до категорії великих платників податків: збільшено показник сплати платежів до державного бюджету за платежами, які контролюються ДФС, з 20 млн грн до еквіваленту 1 млн євро, в яких сума податків, зборів, платежів, крім митних платежів, перевищує еквівалент 500 тис. євро; та критерій обсягу доходу від усіх видів діяльності за останні чотири послідовні податкові (звітні) квартали з 1 млрд грн до еквіваленту 50 млн євро.

З-поміж іншого, платників єдиного податку було звільнено від авансового внеску з податку на прибуток під час виплати дивідендів. Вносяться зміни до статті 297 Податкового кодексу щодо обов’язку платників єдиного податку стягувати податок на доходи нерезидентів (так званий податок на репатріацію) під час виплати нерезидентам-юрособам доходів, джерелом походження яких є Україна.​

Щодо надання перехідного періоду українськими авіакомпаніями на перехід з літаків закордонного виробництва на літаки вітчизняного виробника

Також було прийнято Закон № 7280 “Про внесення зміни до розділу ІІ “Прикінцеві положення” Закону України “Про внесення змін до Митного кодексу України” щодо надання перехідного періоду українськими авіакомпаніями на перехід з літаків закордонного виробництва на літаки вітчизняного виробника.

Цим Законом продовжено до 01 січня 2021 року дію митного режиму тимчасового ввезення з умовним повним звільненням від оподаткування митними платежами повітряних суден, що ввозяться на митну територію України українськими авіакомпаніями за договорами оперативного лізингу, крім літаків масою порожнього обладнаного апарата понад 10 000 кг, але не більше 30 000 кг та максимальною пасажиромісткістю від 44 до 110 місць.​

Законопроекти

Щодо стимулювання створення та діяльності дрібних фермерських господарств і деконцентрації повноважень у сфері земельних відносин

06 грудня 2017 року у Верховній Раді України був зареєстрований проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання створення та діяльності дрібних фермерських господарств і деконцентрації повноважень у сфері земельних відносин № 7363.

Ініціатором цього законопроекту став Президент України. Законопроектом в частині змін до Податкового кодексу України пропонується дозволити органам місцевого самоврядування встановлювати індивідуальні пільгові ставки місцевих податків та зборів для окремих юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців і фізичних осіб або звільняти їх від сплати таких податків та зборів у випадках, передбачених ПК України. Такі пільги визначаються, виходячи з  майнового стану та рівня доходів фізичних осіб.

У законопроекті пропонують встановити, що органи місцевого самоврядування до 25 грудня року, що передує звітному, подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельних ділянок рішення щодо пільг фізичним особам зі сплати цього податку за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

Варто зазначити, що це досить суперечлива пропозиція, адже вона може негативним чином вплинути на економічну конкуренцію в Україні і загалом суперечить директивам ЄС, які регулюють питання економічної конкуренції.

Також пропонується змінити обсяг поняття «сільськогосподарський товаровиробник», поширивши його на всіх суб’єктів господарювання, зокрема і фізичних осіб – підприємців. Це означає, що фізичні особи – підприємці зможуть бути платниками єдиного податку 4 групи. Відповідні зміни пропонують внести і до статті 291 ПК України, в якій визначений перелік платників єдиного податку.

Отже, у разі прийняття законопроекту фізичні особи – підприємці зможуть бути платниками 4 групи за умови виконання сукупності таких вимог:

1) зайняття виключно виробництвом сільськогосподарської продукції, її переробкою та постачанням;

2) здійснення господарської діяльності (крім постачання) за місцем податкової адреси;

3) невикористання праці найманих осіб;

4) членами фермерського господарства такої фізичної особи є лише члени сім’ї цієї особи у визначенні частини другої статті 3 Сімейного кодексу України;

5) площа сільськогосподарських угідь у власності та/або користуванні, земель водного фонду у користуванні членів фермерського господарства становить не менш як 2 гектари, але не більше як 20 гектарів.

Досить суттєвою пропозицією є запровадження нової формули обчислення єдиного податку 4 групи.

СтавкЄП = БазСтавк + СтавкЗП,

де:

БазСтавк – ставки для відповідної категорії (типу) земель з урахуванням їх розташування, зазначених у підпунктах 293.9.1 – 293.9.6 цього пункту;

СтавкЗП – ставка земельного податку, встановлена відповідним органом місцевого самоврядування для відповідної категорії (типу) земель.

Відповідно ставки для відповідної категорії (типу) земель з урахуванням їх розташування пропонують зменшити.

- для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, а також сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту) – 0,2;

- для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, – 0,1;

- для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях) – 0,1;

- для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, – 0,1;

- для земель водного фонду – 1,68;

- для сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту, – 5,58;

З-поміж іншого, пропонується надати можливість податковим агентам і фізичним особам нараховувати та сплачувати податок на доходи фізичних осіб за місцезнаходженням нерухомого майна у випадках, передбачених ПК України, зокрема за здавання фізичними особами в оренду (суборенду, емфітевзис), житловий найм (піднайм) нерухомого майна (у тому числі земельних часток (паїв), виділених або не виділених в натурі (на місцевості). Варто звернути увагу, що перелік доходів від речових прав на чуже майно пропонується доповнити доходами від надання у користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб – емфітевзисом.​

Щодо поліпшення інвестиційного клімату

07 грудня 2017 року у Верховній Раді України був зареєстрований проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо поліпшення інвестиційного клімату № 6542-Д.

Законопроектом пропонується:

- врегулювати питання створення та функціонування магазинів безмитної торгівлі в зонах (залах) прильоту в пунктах пропуску через державний кордон для авіаційного сполучення;

- запровадити уніфіковану митну квитанцію, визначити операції, при здійсненні яких вона застосовується, а також делегувати Міністерству фінансів України повноваження щодо затвердження форми та порядку застосування зазначеної квитанції;

- удосконалити порядок переміщення (пересилання) товарів через митний кордон України громадянами у міжнародних поштових та експрес-відправленнях;

- розмежувати повноваження Міністерства фінансів та Державної фіскальної служби щодо здійснення державної митної справи;

- продовжити строк тимчасового звільнення від оподаткування митом при ввезенні на митну територію України та поміщенні в митний режим імпорту товарів, що підпадають під дію статті 2 Закону України “Про державну підтримку космічної діяльності”;

- внести зміни до статей 13, 347, 353 Митного кодексу, виключивши з них положення щодо наявності відбитків печаток на документах, що подаються органам доходів і зборів;

- внести зміни до статей 4, 239, 247, 298, 313 щодо застосування уніфікованої митної квитанції при здійсненні митних формальностей;

- внести зміни до статей 233, 234, 374, спрямовані на удосконалення порядку переміщення (пересилання) товарів через митний кордон України громадянами у міжнародних поштових та експрес-відправленнях;

- внести зміни до статей 420, 421, спрямовані на створення умов для реалізації в магазинах безмитної торгівлі товарів, призначених для ввезення на митну територію України з метою вільного обігу, у міжнародних пунктах пропуску для авіаційного сполучення товарів;

- внести зміни до підпункту 4 пункту 4 розділу ХХІ “Прикінцеві та перехідні положення” щодо продовження до 1 січня 2023 року строку дії пільг по сплаті мита при ввезенні резидентами – суб’єктами космічної діяльності товарів, що підпадають під дію норм статті 2 Закону України “Про державну підтримку космічної діяльності” товарів, та уточнення переліку кодів таких товарів згідно з УКТЗЕД;

- замінити у тексті Митного кодексу слова “органи доходів і зборів” словами “митні органи” у відповідних числах та відмінках, а слова “державна митна справа” – словами “митна справа” у відповідному відмінку.​

Щодо питання про історичні транспортні засоби

07 грудня 2017 року були опубліковані проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо питання про історичні транспортні засоби № 7375 і проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо питання про історичні транспортні засоби № 7376.

Законопроекти № 7375 та №7376, пов’язані з проектом Закону про історичні транспортні засоби № 7374, який розроблено з метою врегулювання правового статусу історичного транспортного засобу, обсягу прав та обов’язків власників та користувачів історичних транспортних засобів.

Законопроектом № 7375 вносяться зміни до положень статей 196, 213 Податкового кодексу України, якими пропонується встановити, що операції із ввезення історичних транспортних засобів на територію України не є об’єктом оподаткування ПДВ і не підлягають оподаткуванню акцизним податком.

Законопроектом № 7376 вносяться зміни до положень статті 282 Митного кодексу України, відповідно до якої власників та користувачів історичних транспортних засобів пропонується звільнити від сплати митних платежів.

Роз’яснення Державної фіскальної служби України

Категорія Зміст Назва
Податок на прибуток Податкова нагадала, що резиденти, які здійснюють виплати нерезидентам за виробництво та/або розповсюдження реклами, під час такої виплати сплачують податок за ставкою 20 відс. суми таких виплат за власний рахунок ІПК ДФС № 2805/6/99-99-15-02-02-15/ІПК від 04 грудня 2017 року щодо оподаткування доходів нерезидентів від надання рекламних послуг
ПДФО ДФС роз’яснила, що не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку – фізичної особи сума відшкодованих йому роботодавцем витрат, понесених таким платником під час відрядження за кордон (користування послугами таксі чи орендованим транспортом), за умови надання необхідних первинних підтвердних документів ІПК ДФС № 2391/6/99-99-15-03-02-15/ІПК від 26 жовтня 2017 року щодо оподаткування витрат на відрядження
Єдиний податок Контролюючий орган роз’яснив, що у разі внесення фізичною особою – підприємцем на свій поточний рахунок у банку, відкритий для здійснення підприємницької діяльності, суму готівки, яка на момент внесення уже була відображена у Книзі обліку доходів, то в платіжному дорученні зазначається призначення платежу – виручка за певний період. Таким чином, зазначена виручка повторно не включається до доходу платника єдиного податку ІПК ДФС  2561/П/99-99-13-01-02-14/ІПК від 09 листопада 2017 року щодо ведення обліку платниками єдиного податку
ПДВ Фіскальна служба роз’яснила, якщо платник податку придбаває (виготовляє) товари (послуги) та основні фонди, які призначаються для їх використання в операціях, за якими застосовується касовий метод податкового обліку, то суми ПДВ включаються до податкового кредиту на підставі зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної за умови їх оплати.

Якщо оплата за товари/послуги на підставі однієї податкової накладної здійснюється в різних звітних податкових періодах, то суми ПДВ належать до податкового кредиту тих звітних періодів, в яких відбувається списання коштів з банківського рахунку (видачі з каси) платника податку або надання інших видів компенсацій вартості поставлених (або тих, що підлягають поставці) йому товарів/послуг

ІПК ДФС № 2558/6/99-95-42-03-15/ІПК від 08 листопада 2017 року «Про віднесення сум ПДВ до податкового кредиту згідно податкової накладної якщо оплата за товари/послуги здійснюється в різних звітних періодах»