Змінено порядок продовження граничних строків для подання декларацій

ДФСУ у листі від 18.12.2017 № 35248/7/99-99-15-02-01-17 нагадує, що 05 грудня 2017 року набрав чинності наказ Мінфіну від 20.10.2017 № 861, яким викладено в оновленій редакції Порядок застосування норм пунктів 102.6 – 102.7 статті 102 глави 9 розділу II Податкового кодексу України (далі – Порядок).

У коментованому листі податківці зауважують, що Наказ № 861 та оновлена редакція Порядку не встановлюють додаткових вимог чи обмежень для платників податків, а передбачають, зокрема:
редакційне уточнення окремих положень Порядку та його структурування за розділами;
приведення Порядку у відповідність до положень актів вищої юридичної сили, зокрема Кодексу;
заміну посилання на органи ДФС та Держмитслужби словами «контролюючі органи»;
втрату чинності наказом ДПАУ від 24.12.2010 № 1044.
Пунктами 102.6 – 102.7 Податкового кодексу України визначено перелік випадків, за яких граничні строки для подання податкової декларації, заяв про перегляд рішень контролюючих органів, заяв про повернення надміру сплачених грошових зобов’язань (далі – граничні строки) підлягають продовженню керівником контролюючого органу (його заступником або уповноваженою особою) за письмовим запитом платника податків, а також перелік осіб, на яких поширюється дія цих положень.
Отже, Порядок визначає механізм реалізації законодавчо встановленого права платника податків на продовження граничних строків у встановлених Кодексом випадках.
Розділ І  Порядку містить визначення термінів, які у ньому вживаються.
У розділі ІІ Порядку наведено перелік обставин, за яких граничні строки підлягають продовженню, та види їх документального підтвердження. За наявності таких обставин платник податку – фізособа або посадова особа юрособи (за умови, що протягом відповідних граничних строків така юридична особа не мала інших посадових осіб, уповноважених відповідно до законодавства нараховувати, стягувати та вносити до бюджету податки, а також вести бухгалтерський облік, складати та подавати податкову звітність) може звернутися до контролюючого органу за місцем реєстрації (податковою адресою) або за місцем адміністрування (обліку) надміру сплачених грошових зобов’язань з письмовою заявою про продовження граничних строків.
Порядком передбачено, що заява подається у довільній формі. Водночас визначено низку обов’язкових вимог щодо її змісту та порядку подання, які наведено у розділі ІІІ Порядку. До заяви додаються документи, які підтверджують настання відповідних обставин.
Порядок та строки розгляду контролюючим органом заяви платника податків про продовження граничних строків викладено у розділі IV Порядку.
Звертаємо увагу, що протягом строку продовження граничних строків подання податкової декларації до платника податку не застосовуються штрафні санкції, встановлені статтею 120 Податкового кодексу України.