Огляд податкового законодавства за 12 – 18 лютого 2018 року

Законопроекти

14.02.2018 у Верховній Раді України було зареєстровано проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо відновлення привабливості території Луганської та Донецької областей для здійснення підприємницької діяльності шляхом тимчасового запровадження податкових стимулів) № 8038. Законопроектом пропонується таке.

З 01 січня 2019 року до 31 грудня 2023 року звільнити від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання (реалізації, продажу) продукції власного виробництва, що виготовлена на території Луганської області або/та Донецької області; постачання (реалізації, продажу) послуг, робіт, що надаються, виконуються на території Луганської області або/та Донецької області.

Скасувати сплату до бюджетів нарахованих за податкові періоди в межах строку з 01 січня 2019 року до 31 грудня 2023 року сум податку на прибуток підприємств від діяльності з виконання робіт, надання послуг, виготовлення продукції на території Луганської області або/та Донецької області, реалізації виготовленої на цій території продукції власного виробництва. Але при цьому витрачати зазначені вивільнені суми платник податку повинен буде виключно на здійснення капітальних інвестицій на території Луганської області або/та Донецької області або/та на благодійну діяльність відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Умовами застосування всіх вищенаведених запропонованих норм є те, що суб’єкт підприємницької діяльності повинен:

- фактично здійснювати господарську діяльність на згаданій території і мати податкову адресу на території Луганської області або/та Донецької області;

- сплачувати заробітну плату своїм працівникам більшу, ніж двократний розмір мінімальної заробітної плати.

13 лютого 2018 року було прийнято за основу проект Закону України про внесення змін до статті 165 Податкового кодексу України № 6024 від 03.02.2017. Нагадаємо, що змінами пропонується доповнити підпункт 165.1.54 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України і так розширити перелік осіб – отримувачів благодійної допомоги, доходи яких у вигляді суми благодійної допомоги не включатимуться до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу. Автори законопроекту планують збільшити стимулювання благодійників, у тому числі благодійників – фізичних осіб, які внесені до Реєстру волонтерів антитерористичної операції в порядку, визначеному Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», надавати  благодійну допомогу на користь військовослужбовців та працівників Державної спеціальної служби транспорту, які захищають (захищали) незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і беруть (брали) безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції.

Роз’яснення Державної фіскальної служби України

Категорія

Зміст Назва
Плата за землю Фіскали зазначили, що в результаті виконання процедур статті 791 Земельного кодексу України для конкретної земельної ділянки ідентифікуються всі елементи, що є необхідними для обчислення податкових зобов’язань з Плати. Разом з тим використання земельних ділянок без набуття належних прав є порушенням права власника на отримання економічної вигоди від володіння об’єктом майна.

Податківці звертають увагу на наявну судову практику стягнення на користь органів місцевого самоврядування плати за використання земельних ділянок у належному розмірі у випадках використання безпідставно набутої земельної ділянки. Зокрема суб’єктів, які, порушуючи статті 125, 126 Земельного кодексу України, використовують безпідставно набуті земельні ділянки, постановами Судової палати у господарських справах Верховного Суду України від 28.01.2015, а також від 30.11.2016 зобов’язано компенсувати завдану власнику земельної ділянки майнову шкоду (статті 166, 1167 Цивільного кодексу України) у формі неотриманої орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності.

Індивідуальна податкова консультація від 14.02.2018 № 618/6/99-99-12-02-03-15/ІПК Про плату за землю
ПДФО Відображення у бухгалтерському обліку банку та відповідні облікові процедури банку (у тому числі списання) щодо заборгованості позичальника перед банком не є правочином у значенні статті 202 Цивільного кодексу України або діями, що спрямовані на зміну відповідного кредитного договору та припинення (частини) зобов’язань позичальника за таким договором шляхом прощення боргу або іншим чином. Відповідне списання банком фінансового активу з балансу не перешкоджає банку продовжувати стягнення заборгованості або відступлення права вимоги до боржника.

Списання банком у бухгалтерському обліку кредиту, виданого банком боржнику, як фінансового активу банку не є прощенням боргу та сума такої списаної банком заборгованості не включається до оподатковуваного доходу боржника для цілей застосування підпункту “д” підпункту 164.2.17 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу України

Індивідуальна податкова консультація від 13.02.2018 № 598/6/99-99-13-02-03-15/ІПК
Доходом фізичної особи – підприємця, яка перебуває на загальній системі оподаткування, вважається отримана виручка у грошовій та негрошовій формах. Зменшення загальної суми отриманого доходу, яка підлягає декларуванню, можливо лише на суму повернутих коштів за товари (роботи та послуги) та/або повернутої передплати. Отже, зменшення суми доходу, яка підлягає декларуванню фізичною особою – підприємцем на загальній системі оподаткування, на суму повернутих товарів без фактичного повернення покупцю грошових коштів нормами податкового законодавства не передбачено.

Також варто звернути увагу, якщо повернуті товари не планується використовувати в господарській діяльності, то сума, сплачена постачальнику при їх отримані, не може бути віднесена до складу витрат відповідно до вимог підпункту 177.4.5 пункту 177.4 статті 177 Податкового кодексу України

Індивідуальна податкова консультація від 13.02.2018 № 594/Б/99-99-13-01-02-14/ІПК
Податок на прибуток підприємств ДФС зауважує, що положення міжнародного договору про уникнення оподаткування про оподаткування дивідендів (пункти 1 2 статті 10) не можуть тлумачитись як такі, що надають платнику податку право вибору, в якій саме з двох договірних держав буде здійснюватися оподаткування одержаного доходу у вигляді дивідендів. Згідно з положеннями цих пунктів обидві країни, і країна, що є джерелом доходу, і країна, резидентом якої є особа, що одержує дивіденди, мають право оподатковувати такий вид доходу. Країна – джерело доходу має право оподатковувати такий дохід з урахуванням положень міжнародного договору про уникнення подвійного оподаткування щодо максимальної ставки податку. При цьому відповідно до положень пункту 1 статті 10 Конвенції країна, резидентом якої є особа, що одержує дивіденди, має право оподатковувати такі дивіденди за ставками свого внутрішнього законодавства, але з урахуванням податку, сплаченого в країні, що є джерелом доходу (стаття 21 “Усунення подвійного оподаткування”).

Згідно з пунктом 103.2 статті 103 Податкового кодексу України особа (податковий агент) має право самостійно застосувати зменшену ставку податку, передбачену відповідним міжнародним договором України на час виплати доходу нерезиденту, якщо такий нерезидент є бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу і є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України

Індивідуальна податкова консультація від 13.02.2018 № 597/6/99-99-01-02-02-15/ІПК
ПДВ ДФС визначає умовні коди товарів, що відсутні в УКТ ЗЕД, та забезпечує їх оприлюднення на власному офіційному веб-порталі для використання платниками податку при складанні податкових накладних відповідно до статті 201 розділу V Податкового кодексу України. Довідник умовних кодів товарів, які відсутні в УКТ ЗЕД, розміщено на офіційному веб-порталі ДФС за адресою: http://sfs.gov.ua/dovidniki–reestri–perelik/dovidniki-/288992.html.

Цим Довідником для програмної продукції визначено умовний код – 00502. При складанні податкових накладних за операціями з постачання на митній території України програмної продукції вказаний умовний код зазначається як для програмної продукції, розробленої за межами митної території України і ввезеної на митну територію України, так і для програмної продукції, розробленої на митній території України та поставленої на такій території.

Враховуючи вищевикладене, підприємство здійснює постачання програмної продукції, тому при складанні податкових накладних за такими операціями у графі 3.1 податкової накладної слід зазначати умовний код товару – 00502

Індивідуальна податкова консультація від 12.02.2018 № 563/6/99-99-15-03-02-15/ІПК Щодо зазначення обов’язкових реквізитів у податковій накладній
 ДФС розглянула звернення щодо оподаткування податком на додану вартість операцій з відшкодування завданих збитків, при проведенні розвідувальних робіт з буріння свердловин, порядку формування податкового кредиту і повідомила, що у такому випадку кошти, що надходять платнику ПДВ на його банківський рахунок як відшкодування збитків за пошкоджене або знищене майно, розцінюються як компенсація вартості послуги з надання земельної ділянки у використання, яка є об’єктом оподаткування на загальних підставах, а тому такі кошти включаються до бази оподаткування ПДВ

Індивідуальна податкова консультація від 12.02.2018 №  562/6/99-99-15-03-02-15/ІПК Про оподаткування ПДВ