Установчі документи та положення

Статут ГО “Асоціація податкових радників”

Положення про Правління

Положення про Наукову Раду

Положення про Ревізійну комісію

Положення про Комітети

Положення про Секретаріат

Положення про членство

Положення про членські внески

Положення про Студентську лігу податкових радників