Наукова рада

Олена Гедзюк к. ю. н., асистент кафедри фінансового права КНУ ім. Т. Шевченка
Олена Орлюк д. ю. н., професор, член-кореспондент НАПрН України, Директор Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності, завідуюча кафедрою інтелектуальної власності юридичного факультету КНУ ім. Т. Шевченка
Антон Поляничко заступник начальника відділу забезпечення роботи другої судової палати Вищого адміністративного суду України
Ігор Самсін д. ю. н., заслужений юрист України, суддя Верховного суду України
Дмитро Серебрянський к. е. н., доцент, старший науковий співробітник, директор Науково-дослідного інституту фінансового права
Олександра Смірнова к. е. н., доцент, завідувач відділу вивчення міжнародного досвіду та європейської інтеграції Науково-дослідного інституту фінансового права