Contacts

Association of Tax Advisors

9\2, Velyka Vasylkivska str. Of. 66

01004, Kyiv, Ukraine

tel.:
+380 44 5015415